Alliansens medlemmar-Alliance members

From WikiName
Jump to navigation Jump to search

Vi på alliansen, DOM Oförutsägbara är en allians med medlemmar som har bra kontakt med varandra. Vi hjälper varandra med både råd, och tillgångar när vi kan. Men som i andra allianser så finns det spelare som antingen slutar spela, eller som vi är tvungna att kicka för att de inte sköter sig. Detta har inte hänt på lång tid, och de medlemmar vi har nu är verkligen ett gäng härliga spelare! :))) Ni kan se vår medlemslista här med karta varifrån de är, vi är ju en internationell allians. https://www.domoforutsagbara.com/alliansens-medlemmar-alliance-members

We at the alliance, DOM Unpredictable is an alliance with members who have good contact with each other. We help each other with both advice and resources when we can. But as in other alliances, there are players who either stop playing, or we are forced to kick because they do not comply. This has not happened in a long time, and the members we have now are really a bunch of lovely players! :))) You can see our member list here with a map from where they are, we are an international alliance. https://www.domoforutsagbara.com/alliansens-medlemmar-alliance-members